Finansal Refahın Online Satın Almaya Etkisinde Pandemik Kaygının Aracı Rolü


Ahmetoğulları K.

7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 29 - 30 August 2021, pp.406-418

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.406-418
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde finansal refahın çevrimiçi satın almaya etkisini irdelemektir. Bu temel amacın yanı sıra çevrim içi satın almaya ve teknolojiye daha çok maruz kalan Z kuşağı ile diğer kuşakların online satın almada rolü irdelenmektedir. Çalışmada açımlayıcı faktör, güvenilirlik, aracı analiz ve t-testleri kullanılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde 146 kullanılabilir denekle Bursa ili özelinde veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, açıklayıcı faktör analizine dayalı pandemik kaygı, finansal refahın düşmesi ve online satın alma değişkenleri diye literatürde beklendiği gibi tek değişkene yüklenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, finansal refahın azalması pandemik kaygıyı arttırırken, online satın almaya herhangi bir etkisi olmamıştır. Dahası pandemik kaygının artması online satın almayı arttırdığı gözlenmiştir. Öte yandan pandemik kaygının finansal refah düşüşünün online satın almaya etkisinde tam aracılık rolü üstlendiği ortaya konmuştur. Son olarak kuşaklara göre online satın alma davranışının değiştiği tespit edilmiştir.