Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Uygulamanın Önemi: Stajlar Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Sağlık Ö.

1. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.8-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-20
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Information and Records Management (IRM)departments instructed with 4 yeared curriculum on the undergraduate degree in Turkey. There are imperative internship implementation that students working in archives and libraries within certain periods in Turkish IRM departments. These internships take a month. In this study, do one month internship programs sufficient to internalize the practice of information and records management question will be answering. At the same time, if theory and practice concrescenced, students would be more qualified is being questioned. Study is occured to exploring these questions. "Recent internship implementation is not sufficient to preparing students for jobs done by them after they graduate" is the hypothesis. There are some questions asked to IRM alumnis who had been intern and has been working 18 months in archive or library and survey method is being used. Efficient of internships that the students have been learning for their potential jobs after they graduate, could be conduce making students more ready to working life. Writer is hoping to contribute this conducing process. The findings obtained in consequence of this study are mentioned like that: IRM alumnis,expressed that internships are not sufficient to prepare them for working life. Alumnis are thinking that internships that concrescenced with lessons in education period, would prepare better to profess.

Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinin lisans düzeyinde 4 yıllık müfredat dilimleriyle eğitim-öğretim verilmektedir. Türkiye'deki BBY programlarında öğrencilerin arşiv ve kütüphanelerde belirli süreler kalarak uygulama yaptıkları zorunlu staj programları mevcuttur. Bu staj programları, bir ay sürmektedir. Bu çalışmada, bilgi ve belge yönetimi pratiğini içselleştirmek için bir aylık staj programları yeterli midir sorusuna cevap aranmaktadır. Bununla birlikte, BBY programlarında teori ve uygulama bir arada götürülürse, öğrenciler daha nitelikli olabilir mi sorusu sorulmaktadır. Çalışma, bu soruların araştırılması amacıyla ortaya çıkmaktadır. Araştırmada "mevcut staj uygulaması, BBY öğrencilerini mezun olduktan sonra yapacakları mesleğe hazırlamak konusunda yeterli olmamaktadır" hipotezinden yola çıkılarak hareket edilmektedir. Çalışmada, staj yapmış ve bir arşiv veya kütüphanede en az 18 aydır çalışan BBY mezunlarının staj hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla kendilerine birtakım sorular sorulup, anket yöntemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra yapacakları işe dair bilgiler öğrendiği stajların etkili olması, öğrencilerin iş hayatına daha hazır başlamalarına vesile olabilmektedir. Yazar, çalışmada bu vesile olma sürecine katkıda bulunmayı ümit etmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular şöyle belirtilebilir:BBY mezunları, stajların kendilerini mesleğe hazırlamak konusunda yeterli olmadığını ifade etmektedir.Mezunlar, eğitim-öğretim dönemi içerisinde dersler ile birlikte yürütülecek stajların, kendilerini mesleğe daha iyi hazırlayacağını düşünmektedir.