Economic Return versus Crop Water Productivity of Watermelon under Full and Deficit Irrigation Conditions


Creative Commons License

Kuşçu H., Turhan A., Büyükcangaz H., Keskin B., Kurtulmuş E., Demir A. O.

Toprak Su Dergisi, vol.6, no.1, pp.7-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.21657/topraksu.305697
  • Journal Name: Toprak Su Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-14
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Field research was carried out in a sub humid climate at the Uludag University, Bursa, Turkey. Using the

yield data obtained from the field research for 2011 and 2012, a partial economic analysis was conducted

for watermelon (Citrullus vulgaris, var. Crimson Sweet) at four drip irrigation treatments of full irrigation [FI,

100% evapotranspiration (ETc)] and deficit irrigation (DI) [75% FI, 50% FI and 25% FI] and then compared

to both physical and economic water use efficiency (WUE). Total costs and net incomes differed among

irrigation strategies. Marketable yield (MY) and net income to land decreased with decreases in the amount

of irrigation. The highest MY and net income to land were obtained with the full irrigation treatment. The

results showed that full irrigation is recommended under non-water-limiting environments for higher

yield and net income. The highest net income to water, physical WUE and economic WUE values were

resulted from the 75% FI. With consideration to net income and water use efficiency, deficit irrigation

management strategy of 75% FI under water-limiting conditions can be preferable, because it achieved

irrigation water savings of 25%, an increase of 9% in crop water use efficiency and an acceptable net

income with a yield loss of only approximately 8% compared with full irrigation.

Tarla denemeleri, yarı nemli bir iklimde (Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye) yürütülmüştür. Tarla

denemelerinden 2011 ve 2012 yıllarında elde edilen veri kullanılarak, tam sulama [FI, %100 bitki su

tüketimi (ETc)] ve kısıntılı sulama (DI) [%75 FI, %50 FI ve %25 FI] konularını içeren ve damla sulama ile

sulanan karpuz (Citrullus vulgaris, Crimson Sweet çeşidi) için bir kısmi ekonomik analiz gerçekleştirilmiş ve

sonrasında sonuçlar fiziksel ve ekonomik su kullanım etkinliği (WUE) ile karşılaştırılmıştır. Toplam maliyetler

ve net kazançlar sulama stratejileri arasında farklılık göstermiştir. Pazarlanabilir verim (MY) ve arazi başına

net kazanç, sulama miktarındaki azalmayla azalmıştır. En yüksek MY ve arazi başına net kazanç, tam sulama

konusundan elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, daha yüksek verim ve net kazanç için suyun kısıtlı

olmadığı çevrelerde tam sulama konusu tavsiye edilmektedir. Birim su başına net kazanç, fiziksel WUE ve

ekonomik WUE’ nin en yüksek değerleri %75 FI denemesinden elde edilmiştir. Net kazanç ve su kullanım

etkinliği birlikte değerlendirildiğinde, suyun kısıtlı olduğu koşullarda %75 FI kısıntılı sulama stratejisi tercih

edilebilir. Bu strateji ile tam sulama konusuna kıyasla %25 sulama suyu tasarrufu, bitki su kullanım etkinliğinde

%9’luk bir artış ve yalnızca %8’lik bir verim azalmasıyla kabul edilebilir düzeyde net kazanç elde edilmiştir.