Klasik Bale Temsilinin İzleyiciler Üzerindeki Etkisi ”The Effects of Classical Ballet Performans on Audiance”


Göğüş G., Göğüş İ. M.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)