In-vitro İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Modelinde Mirisetinin İnfliximab ile Birlikte Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması


Creative Commons License

Çamlıbel M., Ferah S., Erçelik M., Tekin Ç., Yılmazlar A. T., Işık Ö., ...More

5TH INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2022, pp.1273-1280

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1273-1280
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

TNF-alpha inhibitors are widely used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease (IBD), which is becoming increasingly important today. The lack of success in the treatment of patients and the serious problems caused by the long-term use of TNF-alpha inhibitors have created a need to develop new treatment methods. The role of myricetin, a flavonoid with anti-inflammatory, anti-oxidant and anti-carcinogenic effects, in preventing the adverse effects of TNF-alpha inhibitors is unknown. In the current study, it is aimed to create preliminary data for the construction of new advanced in-vivo projects to investigate the efficacy of myricetin combined with TNF-alpha inhibitor in the in-vitro IBD environment and to test the usability of this flavonoid with TNF-alpha inhibitors in patients with IBD. In-vitro IBD environment was created by stimulating the development of inflammation with colon adenocarcinoma cell line HT-29, E. Coli endotoxin Lipopolysaccharide (LPS) and TNF-alpha. Cell proliferation was evaluated with XCelligence software with the use of myricetin alone or in combination with infliximab, a TNF-alpha inhibitor used in the treatment of patients with IBD. The effects on the invasive ability of HT-29 cells of treatment with doses of myricetin alone and in combination with infliximab, which can provide more than 70% viability, were analyzed by wound healing assay and evaluated with ImageJ software. As a result of the cell proliferation test of myricetin on the HT-29 cell line, the LD50 dose was determined as 39,56 µM for 24h, the dose that could provide more than 70% viability was 12.5 µM. As a result of the wound healing experiment performed with a 12.5 µM non-lethal dose of myricetin, 29.24% closure in the control wound area, 18.63% closure with myricetin, 11.69% closure with infliximab, and 17.08% closure with myricetin + infliximab. was observed (p<0.0001). Our findings showed that non-lethal doses of myricetin can have a similar effect to infliximab in HT-29 cells. For this reason, myricetin has been predicted to have utility in structuring advanced in vivo projects for the treatment of IBD.

Günümüzde önemi giderek artan İnflamatuar Bağırsak Hastalığı’nın (IBD) tedavisinde TNF-alfa inhibitörleri yaygın olarak kullanılmakla birlikte hastaların tedavisinde istenilen başarıya ulaşılamamış olması ve uzun süreli TNF- alfa inhibitörlerinin kullanımının neden olduğu ciddi olumsuzluklar yeni tedavi yöntemlerinin geliştirebilmesine ihtiyaç oluşturmuştur. Anti-inflamatuar, anti-oksidan ve anti-kanserojenik etkilere sahip bir flavonoid olan mirisetinin TNF-alfa inhibitörlerinin olumsuz etkilerini önlemedeki rolü bilinmemektedir. Mevcut çalışmada, in-vitro IBD ortamında mirisetinin TNF-alfa inhibitörü ile birlikte kullanımının etkinliğinin araştırılması ve bu flavonoidin IBD’li hastalarda TNF-alfa inhibitörleri ile birlikte kullanılabilirliğinin test edilmesine yönelik yeni ileri in-vivo projelerin yapılandırılmasına ön veri oluşturulması hedeflenmektedir. Kolon adenokarsinom hücre hattı olan HT-29, E. Coli endotoksini olan Lipopolisakkarit (LPS) ve TNF-alfa ile inflamasyon gelişimi uyarılarak in-vitro IBD ortamı oluşturuldu. Mirisetin’in tek başına ve IBD’li hastaların tedavisinde kullanılan TNF-alfa inhibitörü olan infliximab ile kombin halde kullanımıyla hücre proliferasyonu XCelligence yazılımıyla değerlendirildi. % 70’ten fazla canlılık sağlayabilen mirisetin dozlarının tek başına ve infliximab ile kombinasyon halindeki muamelelerinin HT-29 hücrelerinin invazyon yeteneği üzerine olan etkileri yara iyileşmesi deneyiyle analiz edilerek ImageJ yazılımıyla değerlendirildi. Mirisetin’in HT-29 hücre hattı üzerinde hücre proliferasyonu testi sonucunda 24h için LD50 dozu 39,56 µM, % 70’ten fazla canlılık sağlayabilen dozu ise 12,5 µM olarak belirlendi. Mirisetin’in 12,5 µM’lık öldürücü olmayan dozu ile gerçekleştirilen yara iyileşmesi deneyi sonucunda kontrol yara alanında % 29,24 kapanmaya, mirisetin % 18,63 kapanmaya, infliximab % 11,69 kapanmaya, mirisetin + infliximab % 17,08 kapanmaya neden olduğu gözlendi (p<0.0001). Bulgularımız mirisetinin ölümcül olmayan dozlarının HT-29 hücrelerinde infliximab ile benzer etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Bu sebeple mirisetinin IBD tedavisine yönelik ileri in-vivo projelerin yapılandırılmasında kullanılabilirliğinin olduğu öngörülmüştür.