Software Defined Networks – SDN


Cicioğlu M. , Çalhan A.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.7, no.2, pp.684-695, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Page Numbers: pp.684-695

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (bulut bilişim, sosyal ve mobil ağlar, veri merkezleri vb.) yeni gelişmeler geleceğin interneti için her yerde ve her an erişilebilirlik, yüksek bant genişliği, dinamik yönetim ortamları gibi yeni gereksinimleri de beraberinde getirmektedir. Manuel yapılandırma özelliğine sahip ağ cihazlarından oluşan geleneksel ağ yaklaşımı hantal ve hata eğilimlidir. Bununla birlikte fiziksel ağ altyapısının tamamen etkili ve verimli şekilde kullanılmasına da olanak tanımamaktadır. YTA (Yazılım Tanımlı Ağlar) bu anlamda geleceğin interneti için en umut verici çözümlerden biri olarak görülmektedir. YTA’nın en önemli iki ayırt edici karakteristik özelliği; geleneksel ağ mimarisinde tümleşik olan kontrol ve veri düzleminin birbirinden ayrılmasını ve ağ uygulaması geliştirmek için programlanabilirlik sağlamasıdır. Bunun bir sonucu olarak, YTA yenilikçi ağ tasarımlarını karşılayabilen, daha etkili yapılandırmaya sahip, daha iyi performans ve daha çok esneklik sağlayan yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda aktif ve popüler bir çalışma konusu olan YTA ile ilgili yapılan çalışmalar ve son gelişmeler kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. İlk olarak geleneksel ağ yaklaşımı ile YTA yaklaşımı karşılaştırılmış ve YTA mimarisi ele alınmıştır. Daha sonra YTA yaklaşımının katman yapısı (ağ altyapısı, güney ara yüzü, ağ hypervisor, ağ işletim sistemi, kuzey ara yüzü, dil tabanlı sanallaştırma, programlama dilleri ve ağ uygulamaları) detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak gelecek için açık araştırma konuları önerilmiştir.