Vibrio Anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus mykiss Hematolojik İncelemeler


Ceylan M., ALTUN S.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakükltesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)