Investigation of some biochemical parameters in cervical mucus samples of fertile, repeat breeder and PGF2α synchronised cows.


Creative Commons License

Soylu M. K., Tanrıverdi M., Doğan İ., Güneş N., Günay Ü., Erzurum F.

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, vol.5, no.5, pp.783-788, 1999 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 5
  • Publication Date: 1999
  • Journal Name: Bulgarian Journal Of Agricultural Science
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.783-788
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada 30 fertil ve 15 döl tutmayan inekten toplam 45 servikal mukus örneği incelendi. 30 fertil ineğin 15’ine prostaglandin  F (PGF) enjekte edildi. Örnekler fertil ve döl tutmayan gruplarda spontan östrusta PGF ile senkronize grupta tohumlama anında bir kateter yardımıyla temiz bir enjektöre vakumla toplandı. Mukus örnekleri biyokimyasal analizler yapılana kadar –20oC’de derin dondurucuda saklandı. Siyalik asit, total protein ve kalsiyum düzeyleri ALP ve ACP enzim aktiviteleri spektrofotometrik, Na ve K düzeyleri fleymfotometrik yöntemle belirlendi. Fertil, döl tutmayan ve PGF ile senkronize gruplarda sırasıyla siyalik asit (µg/ml) 661.40, 390.40 ve 628.30, total protein (g/dI), 0.57, 0.36 ve 0.48, Na (mEq/I) 140.73, 108.27 ve 131.07, K (mEq/I) 10.31, 8.65 ve 11.67, Ca (mg/dI) 6.02, 7.33 ve 6.12, ALP (IU/I) 79.25, 63.80 ve 74.20, ACP (IU/I) 10.88, 8.17 ve 11.55 olarak saptandı. Siyalik asit düzeyleri fertil ve döl tutmayan grup ile PGF’yla senkronize grup ve döl tutmayan grup arasında, Na düzeyleri fertil ve döl tutmayan gruplar, ACP aktiviteleri PGF ile senkronize grup ve döl tutmayan grup arasında istatistiksel öneme sahipti (P<0.05). Total protein, K, Ca düzeyleri ve ALP aktivitelerindeki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmadı.