Limitations of Quantitative Social Sciences Research in Law


Creative Commons License

Hatıpoğlu Aydın D., Aydın M. B.

IV. International Symposium on New Trends in Social Sciences, Tallinn, Estonia, 6 - 07 August 2018, vol.1, pp.12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Tallinn
  • Country: Estonia
  • Page Numbers: pp.12
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Hukuku bir sosyal olgu olarak ele almanın sonucunda, nicel ve nitel araştırmaların tartışmaları hukukta öne çıkan başlıklar hale gelmektedir. Hukuka sosyal bilimsel yaklaşım, sonuçların genelleştirilmesini amaçlayan nicel araştırmayı da öne çıkarmaktadır. Türkiye’de hukuk alanında az sayıda nicel araştırma örneği olmakla birlikte, uluslararası alanda hukukun üstünlüğü endeksleri, dünya adalet projesi, adalete erişim araştırmaları gibi pek çok nicel araştırma örneği bulmak mümkündür. Hukukta nicel araştırmalar bir örneklemin bakış açısını ve cevaplarını ölçme ve değerlendirme amacı taşır. Bu araştırmalar doğası gereği çeşitli sınırlılıklara ve zayıflıklara da sahiptir. Bu çalışma, hukukta nicel araştırmaların sınırlarını ve boşluklarını açıklamaya çalışmaktadır. Bu sınırlılıklar iki ana başlıkta ele alınabilir, birincisi verinin toplanması ve ikincisi verinin analizi. Hedef topluluğun yankış temsili, sınırlı çıktılar, cevaplayıcıların kontrol edilmesinde yaşanan sıkıntılar, gerçek veriye ulaşmada zorluk, veri toplanmasında kaynak azlığı, veri analizinde zorluklar gibi sınırlılıklar ve zayıflıklar, örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilimlerde araştırma, nicel araştırma, hukuk