Sürdürülebilir Sigortacılık İçin Sürdürülebilirlik Açıklamaları:BİST Sigorta Şirketleri Faaliyet Raporlarının İçerik Analizi


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.1, no.92, pp.47-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 92
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.25095/mufad.934240
  • Journal Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-60
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Sektörel yapıları gereği ekonominin tüm dinamiklerinin sorumluluğunu üzerinde taşıyan sigorta

şirketlerinin, kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerine uygun rapor hazırlamaları ve karar vericilerin

bilgisine sunmaları özel bir önem taşımaktadır. Sigorta şirketlerinin ekonomide kilit konumda olma

özelliği, sürdürülebilirlik unsurlarını açıklamalarının önemini bir kat daha artırmaktadır. Çalışmada,

Borsa İstanbul’da yer alan sigorta şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik açıklamalarının “Küresel

Raporlama Girişimi” ilkelerine uygunluğu, nitel araştırmaya dayalı içerik analiziyle ele alınmıştır.

Çalışma ile şirketlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu ve sektörün kendine özel niteliklerinin

getirdiği sürdürülebilirlik unsurları faaliyet raporlarına dayanarak, karar vericiler için faydacılık

yaklaşımıyla değerlendirilmiştir.