Eklem içi triamsinolon enjeksiyonu sonrasında kan glukoz regülasyonunda bozulma olgusu


Hocaoğlu E., Aydemir E., Ateş C., Mercan Sarıdaş F., Cander S., Öz Gül Ö., ...More

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.318

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.318
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Sistemik glukokortikoid alımı sonrası hiperglisemi sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Ancak, intraartiküler steroid enjeksiyonu sonrası diyabet regülasyonunda bozulma daha nadir görülmektedir. YÖNTEM: Burada omuz eklemine triamsinolon uygulanması sonrası hiperglisemi gelişen bir tip 2 diyabetes mellitus (DM) olgusu sunulmaktadır. BULGULAR: Tip 2 DM (10 yıldır), osteoporoz, hipertiroidi öyküsü olan 65 yaşında kadın hasta diyabetik ayak ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle endokrinoloji kliniğine yatırıldı. Yatışından önce insülin glargin 8 ünite, insülin aspart 3 x 6 ünite, metimazol 1x5 mg kullanmaktaydı. Oral antidiyabetik tedavi almıyordu. Glukoz 374 mg/dl, HbA1c %9,6 saptanmıştı. Fizik muayenesinde sağ ayak topuk bölgesinde nekroze yara mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Yatışının 3. gününde plastik cerrahi bölümünce debridman yapılan hastanın kliniğe yatışının 17. gününde antibiyoterapi altında c-reaktif protein düzeyi normale gerilemişti. Enfektif tabloda düzelme izlenmekteydi. İnsülin glargin 12 ünite, insülin aspart 3 x 6 ünite şeklinde almaktaydı. Mevcut tedavi altında kan şekeri kısmen regüle seyretmekteydi. Hastaya yatışının 17. gününde sol omuzdaki adeziv kapsülite yönelik fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünce intraartiküler triamsinolon asetonid enjeksiyonu uygulandı. Aynı gün kan glukoz takiplerinde yükselme seyri görüldü (Tablo 1). Sonraki gün de yüksek seyir devam etmesi üzerine tedavisi insülin aspart 3 x 8 ünite, insülin glargin 18 ünite şeklinde düzenlendi. Hastanın bu dönemde c-reaktif protein düzeyi normal seyretmekteydi, enfeksiyonunda kötüleşme yoktu. Yakın zamanlı ek girişim veya hiperglisemiye neden olabilecek farklı bir ilaç kullanımı olmamıştı. Diyabetik diyetine devam etmekteydi. Hastanın kan şekeri regülasyonundaki bozulma eklem içi triamsinolon enjeksiyonu ile ilişkilendirildi. Hastada sonraki günlerde insülin ihtiyacında tekrar azalma görüldü. TARTIŞMA VE SONUÇ: Kortikosteroidler farklı mekanizmalarla hiperglisemiye neden olmakta ve özellikle tip 2 DM hastalarında glukoz regülasyonunu bozabilmektedir. Eklem içi uygulandıklarında da geçici hiperglisemiye neden olabilecekleri göz önünde bulundurulmalı ve hastalar glisemik yönden yakın takip edilmelidir.