2000'Lİ YILLARDA BASRA KÖRFEZİNDE GÜÇ DENGESİ, 4. Baskı


Arı C. T.

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 1999
  • Publisher: Alfa Basım Yayım
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası İlişkiler alanında yapılan çalışmalar incelendiği alanın dinamikliği nedeniyle kısa bir süre sonra güncelliğini kaybedebiliyor. Bu alanda yapılan pek çok çalışma gibi elinizde bulunan çalışma için de bu kaçınılmaz olarak böyle olmuştur. 1991’e kadar Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri araştırmaya yönelik olan çalışma Doktora tezi olarak kabul edilmesinden hemen sonra yayınlanmış; ancak 1991 yılından günümüze gerek bölgede gerekse global uluslararası sistemde yaşananlar bizi iki seçenekle karşı karşıya bırakmıştır. Belli bir talebi olan ve baskısı biten çalışmayı ya unutacak ya da güncelleştirip yeniden yayınlanmasını sağlayacaktık. Akademik çevreden hocalarım ve arkadaşlarımın da teşviki ikinci yolu seçmemizde etkili olmuştur. Bu çerçevede Körfez Krizine kadar gelişmeleri içeren çalışma Kriz sonrasında Irak’ta yaşanan gelişmeler, huzur operasyonu veya çekiç güç olayları Amerikan politikası ve bölge devletlerinin tutumları dikkate alınarak güncelleştirilmiştir. Ayrıca bu arada Ortadoğu’da yaşanan ve görmezlikten gelinemeyecek boyutlardaki gelişmeler çalışmanın güncelleştirilmesi sırasında kitabın kapsamı ve çerçevesi dikkate alınarak ele alınmıştır. Bu özellikleriyle çalışmanın gerek öğrenci ve akademik çevrenin, gerekse konuya ilgi duyanların zevkle okuyacağı bir niteliğe kavuşmasının sağlanmasına çalışılmıştır.