Pazar ve İnovasyon Yönelimliliğin İhracat İşletmelerinin İnovasyon ve İhracat Performansına Etkileri


KILIÇ S., YÖRÜKOĞLU Ö.

Business Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, pp.45-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal)