Kişi Başına Düşen Milli Gelirin İthalat Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi


ÖZEN E., OKŞAK Y.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.779-793, 2020 (Peer-Reviewed Journal)