XVIII. Yüzyılda Bursa’da Gayrimüslimlerin Mülk Alım-Satımları


KARATAŞ A. İ.

U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 22, sy. 2, Bursa 2013, s. 15-32, vol.22, no.2, pp.15-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)