“Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Üzerine Düşünceler”


TOKATLIOĞLU M.

Türk Kamu İşletmeleri Birliği Bülteni, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)