SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİNANSAL PERFORMANS İÇİN MARKA DEĞERİ: TÜRK KATILIM BANKALARI UYGULAMASI


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

III. Uluslararası Hazar Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 7 - 09 January 2022, vol.1, no.1, pp.475-483

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.475-483
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankalarının marka değerlerinin ölçülmesi ve

finansal göstergelerden biri olan net kar değerleriyle ilişkilendirilmesidir. Bu amaçla, katılım

bankalarının 2016-2020 yıllarına ait finansal raporlarından elde edilen veriler kullanılarak, finansal

ölçümleme yöntemlerinden gelir yaklaşımına dayalı Hirose metodu yaklaşımıyla marka değerleri

hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılım bankaları sıralanmış ve marka değerleriyle net karları

ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Pek tabi ki evrensel olarak kabul edilen bir marka değerleme

yöntemi olmadığından bu konuda yapılan çalışmalar ancak görüş oluşturma ve gelecekte yapılacak

çalışmaları kolaylaştırmak amacını taşımaktadır.