Determinants of the low performance of adults in Turkey in problem solving in technology-rich environments


Kara E.

21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 October 2022, pp.21-25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-25
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Dijital teknoloji ve araçlar kullanılarak bilginin yönetilebilmesi ve bu araçlarla sorun çözebilmek 21.yy’ın en önemli becerilerinden kabul edilmektedir. Öyle ki çağımızda bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayat içerisinde yer alabilmesi için teknoloji zengin ortamda sorun çözebilmelerinin elzem hale geldiği tartışılmaktadır. Bununla birlikte araştırmalar, Türkiye’deki yetişkinlerin temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve teknoloji zengin ortamdaki problem çözme performanslarının çok düşük düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki yetişkinlerin düşük seviyede olan teknoloji zengin ortamdaki problem çözme becerilerinin belirleyicilerini OECD tarafından yürütülen Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIACC) verileri ile tahmin etmeyi hedeflemektedir.  Bu amaçla Iñiguez‑Berrozpe ve Boeren (2020) tarafından geliştirilen yapısal eşitlik modeli Türkiye’ye uyarlanarak kullanılmaktadır. Çalışmada, teknoloji zengin ortamda problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik eğitim politikalarının sadece toplumun bir kesimine örneğin çocuklara, gençlere ve işgücü piyasında erkeklere yönelik değil toplumun tamamını kapsayıcı nitelikte olmasına dikkat edilmesi önerilmektedir.