Fıkhî Hadislerin Delil Değeri Bağlamında ”Ruâf Hadisi”nin Tahric ve Tenkidi


KAHRAMAN H.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.141-155, 2009 (Peer-Reviewed Journal)