Medial Sfenoid Kanat Ve Anterior Klinoidal Menengiomların Retrospektif Analizi


Creative Commons License

Özmarasalı A. İ., Ocak P., Yılmazlar S.

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November - 27 December 2022, vol.1, no.80, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Meningiomlar en sık görülen primel intrakranial tümörlerdir. İntrakranial meningiomların en sık üçüncü yerleşim yeri sfenoid kanattır. Sfenoid kanat meningiomları (SKM) Cushing sınıflamasına göre 3 kısma ayrılırlar; medial, median ve lateral. Medial SKM’lerin ise yaklaşık %34-43.9’unu anterior klinoidal meningiomlar (AKM) oluşturur. Başvuru anında en sık görülen semptomlar baş ağrısı, nöbetler ve görsel şikayetlerdir. Medial SKM ve AKM’lerin kavernöz sinüs, optik kanal ve anterior sirkülasyon gibi kritik nörovasküler yapılara invazyonları ve cerrahi rezeksiyondaki zorluklar sebebi ile prognozları kötüdür. Amacımız kliniğimizde opere edilen SKM ve AKM’leri retrospektif olarak analiz etmektir.