Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması


KESER A.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.1, pp.100-119, 2006 (Peer-Reviewed Journal)