- ELİT ORYANTİRİNG SPORCULARINDA OTONOMİK KARDİYAK AKTİVİTENİN İNCELENMESİ.


Creative Commons License

Oruç H., Görgülü R.

VIII. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.58-59

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-59
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Oryantiring, pusula yardımıyla haritada işaretlenmiş hedefleri zamana karşı yarışarak sırasıyla bulmayı gerektiren bir doğa sporudur. Aynı zamanda oryantiring, sporcular için fiziksel ve bilişsel yeterliği gerekli kılan çok yönlü bir dayanıklılık sporudur. Bu gibi sporlar, fiziksel ve zihinsel yüklenmenin kombinasyonu kardiyovasküler yanıtı önemli bir şekilde etkilemektedir. Kalp atım hızı değişkenliği zamana ve frekansa dayalı ölçümlerle kardiyovasküler sistem hakkında bilgi verir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, elit seviyede oryantiring sporcularının müsabaka esnasında, içerisinde bulundukları fiziksel ve zihinsel zorluklar düşünüldüğünde, kontrol noktalarındaki hatadan önce, hata esnasında ve sonrasında non-invaziv kalp atım hızı değişkenliğini incelemek ve cinsiyete göre değişip değişmediğini test etmektir. Yöntem: Çalışmaya, 18-35 yaşları arasında 31 (12 kadın) elit oryantiring sporcusu gönüllü olarak katıldı. Veriler, Polar H7 nabız bandı ve Polar V800 monitörü ile yarışma boyunca kaydedildi. Çevrimdışı analizler için Kubios HRV Premium yazılımı ile kalp atım hızı değişkenliği parametrelerinden r-MSSD, SDNN, LF/HF, LF, HF verileri analiz edildi. Bulgular: Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi sonuçlarına göre r-MSSD [F (2, 54) = 4.358, p= 0.023, ηp2= 0.25] ve SDNN [F (2, 54) = 3.164, p= 0.04, ηp2=0.10] değerlerinde anlamlı düzeyde farklılık tespit edildi. Ayrıca, Bonferoni düzeltmesine göre yapılan hata öncesi ve sonrası kalp atım hızı değişkenliği parametrelerinde anlamlı düzeyde düşüş gözlendi (SDNN= 20.43 vs 16.28, p= 0.04: r-MSSD= 24.46 vs 20.72, p= 0.021). Veriler MANOVA analizi ile cinsiyet faktörüne göre ayrıştırıldığında LF/HF (Wilks’ Λ = 0.74, F (2, 26) = 2.70, p = 0.05) erkek ve kadın sporcuların değerleri arasında anlamlı düzeyde fark tespit edildi. Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, hata sonrası kadın sporcuların, erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek LF/HF oranına sahip oldukları görülmektedir. Gelecekteki araştırmalar, performans optimizasyonu konusunda kalp atım hızı değişkenliği çalışmalarında cinsiyet farklılıklarını dikkate alabilirler.