Öznel ve Sosyal Duyguların Yaşam Doyumuyla İlişkisi


DERVİŞOĞLU AKPINAR H., ÖZTÜRK A.

19.Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Duyguların kültürlere göre yapılandığı birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Bu kültürel yapılara uygun duyguları deneyimlemenin ve ifade etmenin de kişinin iyi oluşuna katkı sağladığı bilinmektedir. Fakat yapılan çalışmalar genellikle belirgin olarak toplulukçuluk ve bireycilik kültür özellikleri taşıyan gruplarla düzenlenmiştir ve bazı farklara odaklanılmıştır. Oysa ki kültürel yönelimlerle incelenebileceği gibi, daha küçük sosyal yapıların ve kişiler arası ilişkilerin çerçevesinde de ele alınabilir. Bu açıdan, toplulukçu eğilimin sıkça ve bireyci eğilimin ise yenilerde gözlendiği ülkemizde, bireylerin diğerleriyle bağlantılı biçimde deneyimlediği (sosyal) ve kendi üzerinden (öznel) deneyimlediği duyguları belirleyebilmek önemlidir. Bu nedenle çalışmada duyguların öznel ve sosyal deneyimler temelinde belirlemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sosyal ve öznel duyguların yaşam doyumu ile ilişkisi de ele alınmıştır. Çalışmaya internet üzerinden 65 kadın, 28 erkek olmak üzere toplam 93 kişi katılmıştır. Çalışmada öznel ve sosyal duyguları birbirinden ayıran bir ölçek geliştirilmiştir. Bulgular, öznel ve sosyal duygular ile ilgili her bir alt boyutun yaşam doyumuyla farklı düzeylerde anlamlı ilişkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışma ile iyi oluşu değerlendirmede kullanılabilecek sosyal ve öznel duygular temelli bir ayırım yapılmıştır. Ayrıca bu boyutların yaşam doyumuyla olan ilişkisi de ortaya koyulmuştur.