Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı ve Hepatosellüler Karsinom ile İlişkili Ortak Moleküler Yolakların ve Anahtar Biyobelirteçlerin Biyoinformatik Analizlerle Araştırılması


Pirim D.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, vol.46, pp.161-168, 2020 (Peer-Reviewed Journal)