SUNSET YELLOW FCF BOYAR MADDESININ UV/H2O2 VE UV/K2S2O8 PROSESLERİ İLE GIDERIMININ KARŞILAŞTIRILMASI


Çalışkan Eleren S. , Garip E., Kalyoncu B.

Çevre Bilim ve Teknoloji, vol.2, no.1, pp.77-92, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Çevre Bilim ve Teknoloji
  • Page Numbers: pp.77-92

Abstract

Mutajenik ve toksik etkilerinin yanısıra düşük biyobozunabilirlikleri nedeni ile boyar

madde içeren atıksuların biyolojik arıtımı zordur. İleri oksidasyon prosesleri (AOP),bu

bileşiklerin biyolojik oksidasyon proseslerinde biyolojik olarak bozunabilen ara ürünlerine

dönüşümünü sağlamada ön arıtma kademesi olarak veya alıcı ortamlarda olumsuz etkileri

önlemede son arıtma kademesi olarak potensiyel bir alternatiftir. Bu çalışmada, ilaçlar ve

besinlerde renklendirici olarak yaygın şekilde kullanılan Sunset Yellow FCF'yi gidermek

amacıyla, farklı radikal üretimine dayalı fotokimyasal ileri oksidasyon proseslerinin (UVC/

H2O2 ve UV-C/K2S2O8) verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Sunset Yellow FCF boyar

maddesinin %97,2 oranında giderim verimine UV-C/ K2S2O8 prosesinde sülfat radikali

oluşumu ile 10. dakikada ulaşılırken UV-C/H2O2 prosesinde hidroksil radikali ile 25. dakikada

ulaşılmıştır. Boyar madde giderimi hız katsayıları değerlendirildiğinde aynı konsantrasyonda

(10 mM) UV-C/K2S2O8 prosesinin UV-C/H2O2 prosesine göre 2,433 kat daha hızlı giderim

sağladığı tespit edilmiştir. UV-C/H2O2 ve UV-C/K2S2O8 prosesleri ile boya giderim verimi,

giderim hızı ve enerji tüketim verileri değerlendirildiğinde UV-C/ K2S2O8 prosesinin daha iyi

bir alternatif olduğu görülmüştür.