Bursa Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planları ile Performans Programlarında Bilgi ve Belge Odaklı Hizmetlerin Yeri (2010-2014)


Creative Commons License

Sağlık Ö.

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 May 2016, pp.152-177

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-177
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Belediyeler, temizlik, alt yapı, park ve bahçe inşası gibi hizmetlerin yanında kütüphane kurmak, internet üzerinden vergi borçlarını ödemek, kurumsal belgelerin yönetimini sağlamak gibi hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetleri bilgi ve belge odaklı hizmetler olarak adlandırmaktayız. Söz konusu hizmetleri sunan bir organizasyonun gelecekte ulaşmak istediği nokta strateji olarak adlandırılmaktadır. Bu stratejiler, stratejik planlar aracılığıyla uygulanabilmektedir. Belediyeler de 2005 yılında çıkan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik plan hazırlamaktadır. Stratejik planlarda belirli bir dönem içerisinde gerçekleştirilmek istenen ana hedefler açıklanmakta, cari yıl içerisinde sonuçlandırılması gereken hedefler ise stratejik planlara bağlı olarak oluşturulan performans programlarında belirtilmektedir. Performans programlarında açıklanan hedeflerin sonuçları faaliyet raporlarında değerlendirilmektedir. Bu hedeflerden bilgi ve belge odaklı hizmetlere ilişkin hedeflere Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin stratejik planları ile performans programlarında yer verildiği görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin stratejik planları ile performans programlarındaki bilgi ve belge odaklı hizmetlere ilişkin hedeflerin gerçekleşme düzeyinin bugüne kadar yeteri kadar incelenmediği dikkat çekmektedir. "Acaba, büyükşehir belediyelerinin stratejik planları ile performans programlarındaki bilgi ve belge odaklı hizmetlere ilişkin hedefler hangi oranda gerçekleştiriliyor?" sorusu çalışmayı şekillendirmektedir. Çalışmada, "büyükşehir belediyelerinin stratejik planları ile performans programlarındaki bilgi ve belge odaklı hizmetlere ilişkin hedeflerin tam olarak gerçekleştirilmediği" hipotezi benimsenmektedir. Örneklem olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi seçilmiştir. Çünkü, Bursa'da düzenlenen sempozyumda varsa sorunların dile getirilerek çözülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi özelinde gündem oluşturmak için çaba sarf etmek amaçlanmaktadır. Çalışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Planı, bu dönemler arasında hazırlanan performans programları ile faaliyet raporları incelenmiştir. Hedeflerin sonuçları hakkında zaman zaman faaliyet raporlarında yeterli bilgi mevcut olmamış, belediyenin Web sitesindeki haberlerden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 döneminde stratejik plan ve performans programında yer alan bilgi ve belge odaklı hizmetlere ilişkin hedeflerin %72'sini gerçekleştiremediği görülmüştür.