Far Lateral Disk Herniasyonları


Creative Commons License

Özmarasalı A. İ., Yagubov F., Ocak P., Doğan Ş., Bekar A., Yılmazlar S., ...More

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, no.228, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Far lateral lomber disk herniasyonları (FLLDH), median ve paramedian disk hernilerine kıyasla daha az sıklıkla (tüm disk hernilerinin yaklaşık %7-12’si) karşımıza çıkar. Klinik ve radyolojik olarak klasik disk herniasyonlarına kıyasla ayrı bir kategoride düşünülebilir. Klasik disk herniasyonlarının aksine ön planda foraminal bası yaptığından; foramenin santral kanala göre daha küçük çapta olmasıyla bası etkisine daha duyarlı olması ve dorsal root ganglionunu direkt etkilemesi sebepleri ile FLLDH’leri şiddetli radiküler ağrı ile prezente olabilirler. Azalmış patella refleksi, pozitif kontralaseque testi yardımcı klinik bulgulardandır. Amacımız kliniğimizde opere edilen FLLDH hastalarını retrospektif olarak analiz etmek ve literatür eşliğinde tartışmaktır.