Çocukluk Çağının Benign Akut Miyoziti


Toker R., BODUR M., OKAN M. S.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.41, no.3, pp.257-261, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.20515/otd.440796
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.257-261
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Benign acute childhood myositis, is a clinical condition affecting school-aged children, is characterized by symmetrical calf pain, sudden onset of refusal to walk and spontaneously recovery and is accompanied by elevated serum creatine phosphokinase (CPK). The aim of our study was to discuss our benign acute myositis data. We retrospectively evaluated 65 cases who were diagnosed as benign acute childhood myositis between January 2016 and January 2018. 65 cases, 47 boys and 18 girls were included in the study. The mean serum CPK was measured as 3075 U/L (min: 400, maximum: 19790). Symptoms and signs of improvement during clinical follow-up began within 24-48 hours for all cases and were completed within 4 days at the latest. Serum CPK values began to fall after the second day and reached normal values in all patients after 10 days. Even though childhood benign acute myositis appears to be a worrying condition due to the sudden and rapid onset of symptoms; is a benign condition because of rapid and spontaneous recovery.
Çocukluk çağının benign akut miyoziti genellikle okul çağındaki çocukları etkileyen, simetrik baldır ağrısı ve ani olarak yürümeyi reddetme ile karakterize ve kendiliğinden düzelebilen bir klinik tablodur ve kreatin fosfokinaz (CPK) yüksekliği eşlik etmektedir. Çalışmamızın amacı benign akut miyozit verilerimizi tartışmaktır. Ocak 2016 –Ocak 2018 tarihleri arasında çocukluk çağının benign akut miyoziti tanısı alan 65 olgunun verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan 65 olgunun 47’si erkek, 18’i kızdı. İlk başvuruda ölçülen serum CPK ortalama değeri 3075 U/L (min: 400, maksimum: 19790) olarak bulundu. Klinik izlem sırasında belirti ve bulgularda düzelme olguların tümünde 24-48 saat içinde başladı ve en geç 4 gün içinde tamamlandı. Serum CPK değerleri ikinci günden sonra düşmeye başladı ve 10 gün sonunda tüm hastalarda normal değerlere ulaştı. Çocukluk çağı benign akut miyoziti başlangıç bulgularının ani ve hızlı olması ile endişe edici bir durum olarak ortaya çıksa da; hızlı ve kendiliğinden düzelme ve sekelsiz iyileşme ile benign bir tablodur.