Mevzûâtü'l-Ulûm Tercümesinde Yer Alan Önemli Bir Hatanın Tashîhi


Creative Commons License

Divlekci C.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.13, pp.325-331, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.325-331
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

THE CORRECTION OF A CRITICAL TRANSLATION ERROR

IN MAWDU'ÂT AL-ULÛM

Abstract: This pap_er examines a translation error that took place in Kemaleddin

Mehmet Efendi's (1031/1621) Mawdû‘ât al-'Ulûm. Since the translation

of Kemaleddin Mehmet Efendi reversed the meaning of the original

text, Miftâh al-Sa'âda written by Taşköprîzâde (d. 969/1561) and represented

al-Fîruzâbâdi’s view of lbn al-'Arabî in total contrast, the matter does not

remain just as a simpfe translation error. Having looked in to the original

sources, the author identified grammalical errors that led translator to make such misjudgements in his translation and reached a different conclusion about al-Fîruzâbâdî and Ibn al-'Arabî.

Key words: Mawdû‘ât al-'Ulûm, al-Firûzâbâdî, İbnal-'Arabî.

Bu çalışma XVI. Yüzyda ait bir tercüme olaiı Mevzûâtü'l-Ulûm'da
yer alan bir çeviri yanhşını ele almaktadır. Tercüme Kemaleddin Mehmed
Efendi'ye (103111621) aittir. Konu basit bir tercüme yaniışı olmanın ötesinde,
el-Fîruzâbâdî (81711411) gibi bir ilim adamının ve yaşadığı çevrenin tartışmalı
bir şahsiyet olan İbnü'l-'Arabî'ye (63811240) bakış açısını ters düz edecek
türdendir. İki tarihi şahsiyet hakkında bir dizi yanlış hüküm ve bilgi içeren
bu tercüme yanhşına sebep olan; kaynak metne ait dil unsurları incelenmiştir.
Bu bağliımda söz konusu yanlışın ortaya çıkmasında, Arapça metnin
gramer ve cümle yapısı açısından ne gibi olumsuzluklar içerdigi, o metnin
kaynağı konumundaki diğer metinler dikkate alınarak ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime/er: Mevzûâtü'l-ulûm, el-Fîruzâbâdî, İbnü'l-'Arabî