Bir Fen Bilgisi Uygulama Öğrencisinin Klinik Danışmanlık Modeline Göre Yürütülmüş Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Performansının Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Ünal M., Demirbaş Kıratlı H., Bulunuz N.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.82-83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-83
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğrencilerinin edindikleri teorik bilgilerin gerçek öğretim ortamına aktarılması sürecindeki ilk basamağı oluşturması açısından, eğitim yaşamlarında oldukça büyük öneme sahip bir derstir. Bu ilk tecrübelerin geliştirilmesinde, kendi öğretim felsefelerini oluşturmada, uygun öğretim modellerini seçmede, materyal üretimi ve kullanımı sırasında kısaca mesleki yeterliliklerini kazanma sürecinde diğer paydaşlar tarafından uygulama öğrencilerine gerekli desteğin doğru şekilde verilmesi gerekmektedir. Fakat üniversitelerde teorik bilgilerin titizlikle öğrencilere verilmesine rağmen öğretmenlik uygulaması dersinin yeterince ciddiyetle uygulanmadığı görülmektedir. Öğrenciler mezun olduktan sonra göreve başladıkları eğitim kurumlarında yeterince uygulama yapmamış ve diğer paydaşlardan nesnel dönüt almamış oldukları için mesleğe başladıklarında zorlanmaktadırlar. Dünya’da ve ülkemizde uygulama öğrencilerinin yaşadıkları bu sorunları aza indirmek ve fakülteden daha hazır biçimde mezun olmalarını sağlamak amacı ile farklı danışmanlık modelleri kullanılmaktadır. Araştırmada bu modellerden biri olan “Klinik Danışmanlık Modeli” kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında öğretmenlik uygulaması dersini alan bir Fen Bilgisi uygulama öğrencisine Klinik Danışmanlık Modeli kullanılarak bir eğitim öğretim dönemi boyunca dönüt verilmiştir. Araştırmanın amacı paydaşların uygulama öğrencisinin anlatmış olduğu dersler sonrası Klinik Danışmanlık Modelinin doğasına uygun olarak üçlü görüşmelerde vermiş oldukları geri bildirim doğrultusundaki mesleki performansı ve süreç hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak: 1) Fen dersleri sırasında alınmış gözlem notları; 2) Üçlü görüşmelerin ses kayıtları ve 3) Uygulama öğrencisi ile yapılmış yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılacaktır. Bu çalışmada toplanan nitel veriler içeri