Farklı Tür Atık Toz Malzeme Kullanımının Çı̇mentolu Sı̇stemlerı̇n Prı̇z Süresı̇ ve Akış Özellı̇klerı̇ne Etkı̇sı̇


Creative Commons License

Biricik Ö., Aytekin B., Mardani A.

The 14th International Scientific Research Congress, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2022, pp.284-295

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284-295
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, çimentolu sistemlerde çimento yerine alternatif olarak kullanılabilecek inşaat ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi hakkında deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Bu bağlamda inşaat ve yıkıntı atığı olarak kireçtaşı, beton ve mermer, endüstriyel atık olarak ise cam atıkları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, tüm karışımların toplam bağlayıcı hacmi sabit tutularak toz haline (<0.075 mm) getirilmiş geri dönüştürülmüş beton, mermer, kireçtaşı ve cam atıkları toplam bağlayıcı hacminin %30’u oranında çimento yerine ikame edilerek 5 farklı hamur karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımların, priz süresi, marsh hunisi akış süresi ve miniçökme değerleri ölçülmüştür. Gözenekli yapısından dolayı maksimum su ihtiyacı geri dönüştürülmüş beton tozu içeren karışımında gözlemlenirken, Blaine incelik değeri en yüksek olan mermer tozu içeren karışımda en kısa priz süresi ölçülmüştür. Ayrıca, cam tozu içeren karışımda, su azaltıcı katkı doygunluk noktasının toplam bağlayıcı hacminin %2,7 oranında katkı kullanıldığı durumda olduğu anlaşılmıştır. Diğer karışımlara kıyasla, katkı doygunluk açısından cam tozu kullanımının daha ekonomik olduğu tespit edilmiştir.