Sürdürülebilir Gıda ve Tarımsal Atık Yönetimi


Creative Commons License

ÖZKAN G., GÜLTEKİN SUBAŞI B., KAMİLOĞLU BEŞTEPE S., ÇAPANOĞLU GÜVEN E.

Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik, vol.23, no.2, pp.145-160, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik
  • Page Numbers: pp.145-160
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan nüfusu artış hızına bağlı olarak gıda üretim hızı da yükselmektedir. Hızlı bir şekilde artan gıda üretimi nedeniyle, hem tarımsal atık miktarlarında benzer oranda bir artış meydana gelmekte, hem de bu durum sınırlı olan doğal kaynakların tüketilmesine ve kirletilmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle sürdürülebilir gıda üretim politikalarını benimsemeyen paydaşların yüksek israf miktarları, ekonomik maliyet, .evre ve gıda güvenliği konularına ciddi zararlar vermektedir. Bu .alışma kapsamında; atık, israf, atık y.netimi ile gıda üretiminde sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, gıda israfı üzerine etkili olan faktörlerden, gıda tedarik zincirinde meydana gelen olası gıda kayıp ve atıklarından, doğal kaynakların tüketilmesinin .nlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygulanması gereken eylemlerden bahsedilmiştir. Bunların yanı sıra, tarımsal atıkların, karbonhidrat, yağ, protein ve biyoaktif bileşen gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve geri kazanılan bu ürünlerin kullanım alanları konusunda ger.ekleştirilen .alışmalar derlenmiştir.