Benzen in Karaciğer Glutatyon S Transferaz Enzim Aktivitesine In Vitro Etkisi


Arı F., DERE E.

Cumhuriyet Ünivresitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri dergisi, vol.29, no.3, pp.52-56, 2003 (Peer-Reviewed Journal)