Seyahatnamelerde Bursa Mevlevîhânesi


ÖCALAN H. B.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.7, pp.35-48, 2004 (Peer-Reviewed Journal)