Kombine Endodontik-Periodontal Lezyonun Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin Kullanımının Klinik Ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu


KIZILDAĞ A., ARABACI T., DOĞANAY YILDIZ E.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.17-19, 2015 (Peer-Reviewed Journal)