Değişen Müze ve Müzecilikte Sergilemenin Teknoloji Boyutunun İncelenmesi: Bursa Panorama Müzesi Örneği


Creative Commons License

Zülfikar A. B., EDİZ Ö. M.

Journal of Pamukkale University Institute of Archaeology, no.2, pp.67-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract