Effects of Silicone Softeners on Cotton and Viscose Knitted Fabrics


Creative Commons License

Orhan M., Tiritoğlu M., Özbarutçu B.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.941-959, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Softeners are applied to improve the handle, appearance, and usage characteristics of the fabrics. Thesoftener should be selected by considering fiber and fabric structure. The most used type of softener in textileapplications is silicone softeners. In this study, the effects of macro and micro silicon softeners wereinvestigated on the comfort, appearance and physical effects of cellulose-based knitted fabrics. For this purpose,macro and micro silicone softeners were applied to cotton and viscose dyed fabrics such as single jersey andtwo-ply futter by the pad-dry method. After the treatments, color change, burst strength, air permeability, andthermal properties were tested and then compared. For both fabrics, color difference values of both micro andmacro silicone softeners are within acceptable limits. The burst strength and air permeability values alsodecreased for all fabrics after softener applications. Loss in burst strength was higher, especially in cotton and macro silicone applications. Macro silicon softener contributed to the elongation properties of fabrics, butcaused a further decrease in air permeability values. Macro silicone softeners have lower air permeability valuesbecause they form a film layer on surfaces. It was observed that the thermal conductivity values increased afterdyeing and finishing processes because of the decrease in fabric density and less air in the fabric. The thicknessand thermal conductivity values were measured higher after macro silicones. Finally, it is recommended to usethe micro silicone softener considering cellulosic fabric properties.
: Kumaşların tutumunu, görünümünü ve kullanım özelliklerini geliştirmek için yumuşaklık bitim işlemleri uygulanır. Kullanılacak yumuşatıcının seçimi, lif ve kumaş yapısı dikkate alınarak yapılmalıdır. Tekstil uygulamalarında en çok kullanılan yumuşatıcı tipi, silikon yumuşatıcılardır. Bu çalışmada, makro ve mikro silikonlu yumuşatıcıların selüloz esaslı örme kumaşlar üzerindeki görünüm, fiziksel ve konfor etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, süprem ve iki iplik örgü tiplerindeki pamuk ve viskon boyanmış kumaşlara emdirmekurutma yöntemi yardımıyla makro ve mikro silikon yumuşatıcılar uygulanmıştır. İşlemler sonrası kumaşların renk değişimi, patlama mukavemeti, hava geçirgenliği ve ısıl özellik değerleri test edilerek sonuçlarkarşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, makro ve mikro silikon yumuşatıcıların toplam renk farkı değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. Her iki yumuşatıcı ile işlem sonrası patlama mukavemeti ve hava geçirgenliği değerleri azalmıştır. Patlama mukavemetindeki kayıp, özellikle pamuk kumaşlarda ve makro silikon uygulamalarında daha fazladır. Makro silikon yumuşatıcı, kumaşların uzama özelliklerine katkı sağlamasına karşın, hava geçirgenliği değerlerinde daha fazla azalmaya neden olmuştur. Boyama ve silikon uygulamaları sonrası kumaş sıklığının azalması ve bünyesinde daha az hava tutar hale gelmesinden dolayı ısıl iletkenlik değerlerinin arttığı görülmüştür. Makro silikon uygulamaları sonrası ısıl iletkenlik ve kalınlık değerleri, daha yüksek ölçülmüştür. Selülozik kumaş özellikleri göz önüne alındığında, mikro silikonyumuşatıcının kullanılması önerilmektedir.