Hemşirelerde İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeyi ile Çalışma Ortamı Riskleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği (The Correlation between Work Satisfaction and Quality of Life in Nurses and Risks in the Work Environment: A University Hospital Example)


Creative Commons License

Düzgün F., Yılmaz D. , Aydın Taş T., Sabahyıldızı Bor N., Zengi S.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.7, no.1, pp.50-59, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5152/archealthscires.2020.545960
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions
  • Page Numbers: pp.50-59