Basitleştirilmiş Konut Enerji Simülasyon Programı KEP-SDM'nin BESTEST (Building Energy Simulation Test) Prosedürü ile Test Edilmesi


Creative Commons License

Gökçen Akkurt G., Arsan Z. D., Takan S.

TTMD Journal , no.88, pp.25-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TTMD Journal
  • Page Numbers: pp.25-32
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Avrupa Birliği ülkelerinde, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %40’ı binalar tarafından kullanılmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni uygulamaya geçirmiş ve her üye ülkenin binaların enerji performanslarının hesaplanması için bir metot geliştirmesini ve bununla birlikte

tahmin edilen enerji tüketim yüzdesinin düşürülmesini hedeflemiştir . Türkiye’de ise bu çerçevede 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu doğrultusunda Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiş ve yönetmelik kapsamında ulusal hesaplama yöntemi BEP-TR ile birlikte çeşitli metodolojiler

geliştirilmiş, binaların enerji performansının hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu metodolojilerden biri de Makina Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan ve İYTE öğretim üyelerininde içinde yer aldığı bir çalışma grubu tarafından geliştirilen KEPSDM (Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu)’dir. KEP-SDM, Türkiye’deki konutların enerji performans ve karbondioksit emisyon sınıflarının belirlenmesi amacı ile geliştirilmiş, basitleştirilmiş bir hesaplama yöntemidir. KEP-SDM aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından yazılım haline de dönüştürülmüştür. Metodların geçerlilikleri, doğrulanmaları ile mümkündür ve bu amaçla en yaygın olarak kullanılan yöntem BESTEST (Building Energy Simulation Test) prosedürüdür. BESTEST bina enerji simülasyon programlarının test edilebilmesi ve hata kaynaklarının teşhis edilebilmesi için uygulanan

bir test yöntemidir. Bu çalışmada KEP-SDM’nin BESTEST ile testinden elde edilen sonuçlar sunulacak, yazılımın geçerliliği tartışılacaktır