İletim kablolarında Dielektrik Kayıp Faktörü


Akay S. K., Avinç A.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, vol.8, no.2, pp.133-136, 2004 (Peer-Reviewed Journal)