Veteriner kliniğine gelirken stres, kaygı ve/veya korku belirtileri gösteren kedilerde gabapentin kullanımı


Yalçın E.

14. Ulusal 3. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi , Muğla, Turkey, 30 November - 03 December 2023, vol.1, no.1, pp.10-11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-11
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract


14. Ulusal 3. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 30.11-03.12.2023 Marmaris

https://www.vih2023.org

 


2

 

Veteriner kliniğine gelirken stres, kaygı ve/veya korku belirtileri gösteren kedilerde gabapentin kullanımı

Ebru YALÇIN,  Azize KAHRAMAN, Gizem DOĞAN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Özet

B

u çalışmanın amacı,  kedilerde veteriner kliniğine transport sırasında gözlenen korku, kaygı ve/veya stres belirtilerini azaltmak amacı ile gabapentin kullanımının etkinliğini belirlemektir.

Materyal ve method: Çalışmaya 1 yaşından büyük, farklı ırklardan, 4-5 kg arasında vücut ağırlığı olan ve öncesinde en az bir kez kliniğe transport sırasında aşırı stres belirtileri gözlenen (skor 5) 20 sağlıklı kedi dahil edilmiştir. Kedilere veteriner kliniğine transport için yola çıkmadan 90 dakika önce gabapentin içeren (Neruda 250 mg/5 ml oral çözelti, Sanovel) ilaçtan 100 mg olacak dozda ağızdan verilmiştir. Yolculuk sabah 11.00-12.00 arasında gerçekleştirilmiş olup, süre 25-30 dakika sürmüştür. Kedilerin stres, anksiyete ve/veya korku durumunu saptamak için 1-5 arasında skorlandırılmıştır (modifiye Lamminen et al., 2021). Skor 1, stres belirtileri göstermediğini belirtirken, skor 5 transport süresinin neredeyse tamamında stres belirtilerinin çok şiddetli olduğunu göstermektedir.

Bulgular: Kedilerin 6 tanesinde skor 1, 7 tanesinde skor 2, 4’ünde skor 3, 2 tanesinde skor 4, 1 tanesinde skor 5’te belirtilen bulguları göstermişlerdir.

Sonuç: Gabapentin, uygun dozda ve sürede kullanıldığında kedilerin veteriner kliniğine giderken gösterdiği stres, anksiyete ve/veya korku belirtilerini azaltmak için kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Korku, kaygı, stres, kedi, gabapentin