Sağlık okuryazarlığı, tamamlayıcı alternatif tıbba yaklaşım ve bazı sosyodemografik özelliklerin ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına yönelik tutumları ile ilişkisi


DOĞAN G., ÇEVİK C., ÖZDEMİR A.

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes