Some spermatological characteristics of New Zealand white rabbit bucks


Creative Commons License

Öztemel S., Doğan İ., Soylu M. K.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.22, no.123, pp.69-73, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Beyaz Yeni Zelanda ırkı tavşanların kimi spermatolojik özellikleri araştırıldı. Yaşları 12-18 ay arasında değişen 10 adet erkek tavşan materyal olarak kullanıldı. Her tavşandan suni vajen ile iki günde bir olmak üzere toplam beş ejakülat alındı. Alınan ejakülatlarda ortalama hacim, pH, spermatozoon yoğunluğu, motilite, ölü, anormal ve akrozom defekli spermatozoon oranları sırasıyla 0.37±0.02 ml, 7.72±0.04, 287.20±13.73x106/ml, %81.30±0.92, %10.17±0.68, %27.68±1.95 ve %12.07±0.91 olarak saptandı.