Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Ders Kitabının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ogur E.

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 October 2021 - 16 December 2022, no.44397, pp.537-552

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.537-552
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Her toplumda olduğu gibi, ana dilimiz Türkçenin yeni nesillere aktarılması ve öğretilmesi orta öğretimde edebiyat dersleri ile gerçekleştirilmektedir. Türkçenin ve Türk edebiyatının öğretimi meselesi çağdaş bir yaklaşımla ilk olarak Cumhuriyet döneminde ele alınmıştır. Türkçenin ve Türk edebiyatının öğretimi meselesi çağdaş bir yaklaşımla ilk olarak Cumhuriyet Dönemi'nde ele alınmıştır. Türk dili ve edebiyatı dersinin nasıl işleneceği ile ilgili geniş açıklamalara ancak 1957’den sonra hazırlanan edebiyat programlarında yer verilmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarındaki alan derslerinin adayların öğretmenlik yapacakları alandaki bilgi eksikliklerini giderme, görev alanının içeriğini tanıtma ve bu konuda gerekli uygulama pratiklerini kazandırma gibi işlevleri vardır. Bu dersleri okutacak öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde “Özel Öğretim Yöntemleri” dersleri, Türkçe ve edebiyat öğretmeni adaylarının yöntem bilgisi bakımından yetişmelerini sağlayan önemli derslerden biridir. Cumhuriyet döneminde farklı adlar ve uygulamalarla öğretmen yetiştiren kurumların müfredatına giren bu dersin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi veren yayınlar ancak 2000’li yıllardan sonra üretilmeye başlanmıştır. Mustafa Cemiloğlu, Türk dili ve edebiyatının öğretimi alanındaki boşluğu fark etmiş ve bu alanın öğretimi için bu alandaki öğrenci ve öğretmenlere rehberlik edecek ders kitabı kaleme almıştır. Mustafa Cemiloğlu, ilk defa 2003 yılında kaleme aldığı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi adını taşıyan ders kitabıyla bu alana hizmet etmiştir. Bu kitap, daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde içerik yönünden değişimlere uğrayarak basılmıştır. Çalışmada, Mustafa Cemiloğlu’nun Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanındaki özel öğretim yöntemleri ders kitabını, bu alanın öğretim ilke ve amaçları doğrultusunda, alanda yazılmış diğer örneklerle de karşılaştırarak değerlendirmek amaçlanmıştır.