DİN KURUMU: TANIMI, KAYNAĞI VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR


Creative Commons License

Halil H.

in: Güncel Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları II, cahit aslan,İsmail SANBERK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-113, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-113
  • Editors: cahit aslan,İsmail SANBERK, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Din kurumu toplumun dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen sosyal davranış, rol ve ilişkilerden oluşan yapıdır. İnsan; ölüm korkusunu yenme, gelecek kaygısını hafifletme, hayat sıkıntısının üstesinden gelme, doğal olay ve olguların gizemini açıklama, kısaca tabiatın her türlü olay ve olgusunu kontrol altına alma gereksinimiyle, içkin veya aşkın bir güce inanma ihtiyacı hisseder. İşte din kurumu din dışı varlıkların aşkın olanla ilişkisini organize eden, düzene sokan ve aradaki irtibatı sağlayan eylemler (ayin ve ibadetler) bütününe denir. Bu bölümde din kurumunu oluşturan bu dinsel ritüellerin, dolayısıyla dinin, ilkel biçimlerine inilerek onun kaynağı sorgulanacak, çeşitli teorilerden yararlanılarak tanımı yapılacak ve son olarak, geçirdiği değişim ve dönüşüm, kazandığı yeni içerik ve misyon açıklanacaktır.