1097 Dorylaeum Savaşı: 12.yüzyıldan 20.yüzyıla Batılı Kaynaklardaki Resim Örneklerinden Seçmeler


Topallı E.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE II. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

One of the important stages of the First Crusade is the Battle of Dorylaeum (Eskişehir). Since ancient times, Dorylaeum has been one of the important religious centers in the Phrygia region and a settlement with underground water resources. The Crusaders, who proceeded through various routes in Europe during the First Crusade, advanced from Istanbul to Nicaia (Iznik) and from there to Dorylaeum; Here he defeated the Seljuks and moved towards Konya, Antakya and Jerusalem. It can be said that the gate of Anatolia and the road to Jerusalem were opened for the Crusaders with the Battle of Dorylaeum. Therefore, the Battle of Dorylaeum is mentioned in books about the Crusaders, and some books include images of this battle. Some of these visual examples will be discussed here.

There are examples of paintings about the Battle of Dorylaeum in the books of the clergyman and historian William of Tire (1130-1186), Godfrey of Bouillon (1058-1100), French writer, translator, religion and scientist Sébastien Mamerot (1418-1440-1490), French historian Joseph Francois Michaud (1767-1839), the historian-writer James Penny Boyd (1836-1910), French Marie de Grandmaison (1846-1933), English writer, editor, publisher, merchant and entrepreneur John Wilmot Cassell (1817-1865) and Ethel Mary-Buxton (1870-1923). The techniques of a total of twelve paintings in the ten books mentioned vary depending on the period. The artists of some of these miniature, engraving and illustration examples are known; the names of Jean Colombe (c.1430-1493), Gustave Doré (1832-1883), Edouard Zier (1856-1924), Morris Meredith Williams (1881-1973) appear. The Battle of Dorylaeum will be briefly evaluated here in terms of painting. Thus, it will shed light on the studies on Eskişehir's past from a historical and geographical perspective; it is thought that the images in such history books in general, and the images of the Crusades and wars in particular, can provide ideas for future research.

Birinci Haçlı Seferi’nin önemli aşamalarından biri, Dorylaeum (Eskişehir) Savaşı’dır. Antik dönemden itibaren Dorylaeum, Frigya bölgesindeki önemli dini merkezlerden biri olduğu gibi yeraltı su kaynaklarına sahip bir yerleşimdir. Birinci Haçlı Seferi sırasında Avrupa’da çeşitli yollardan ilerleyen Haçlılar, İstanbul’dan sonra Nicaia (İznik)’ya ve oradan Dorylaeum’a ilerlemiş; burada Selçuklular’ı yenerek Konya, Antakya ve Kudüs’e doğru yol almıştır. Dorylaeum Savaşı ile Haçlılar için Anadolu’nun kapısı ve Kudüs yolu açılmıştır denebilir. Dolayısıyla Haçlılar’ı konu alan kitaplarda Dorylaeum Savaşı’ndan bahsedilmekte ve bazı kitaplarda bu savaşa dair görsellere yer verilmektedir. Bu görsel örneklerden bir kısmı, burada ele alınacaktır.

Din adamı ve tarihçi Sur’lu William (1130-1186)’ın, Bouillon’lu Godfrey (1058-1100)’in, Fransız yazar, çevirmen, din ve bilim adamı Sébastien Mamerot (1418-1440 arası-1490)’nun, Fransız tarihçi Joseph Francois Michaud (1767-1839)’un, tarihçi-yazar James Penny Boyd (1836-1910)’un, Fransız Marie de Grandmaison (1846-1933)’un, İngiliz yazar, editör, yayıncı, tüccar ve girişimci John Wilmot Cassell (1817-1865)’in, Ethel Mary -Buxton (1870–1923)’ın kitaplarında, Dorylaeum Savaşı ile ilgili resim örnekleri yer almaktadır. Sözü geçen on kitapta toplam on iki resmin teknikleri, dönemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu minyatür, gravür ve illüstrasyon örneklerinin bazılarının sanatçıları bellidir; Jean Colombe (y.1430-1493), Gustave Doré (1832-1883), Edouard Zier (1856-1924), Morris Meredith Williams (1881-1973) isimleri karşımıza çıkmaktadır. Dorylaeum Savaşı, burada resim sanatı açısından kısaca değerlendirilmeye çalışılacaktır. Böylece tarihi ve coğrafi açıdan Eskişehir’in geçmişi ile ilgili çalışmalara ışık tutacağı; hem genelde bu tür tarih kitaplarındaki görsellerin, hem de özelde Haçlı sefer ve savaşlarının görsellerinin bundan sonraki araştırmalara fikir verebileceği düşünülmektedir.