YENİ DÜNYA DÜZENİ ARAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE ABAD’IN TAHKİM PROSEDÜRÜ


Creative Commons License

Özgenç Z.

ULUSLARARASI SİSTEMDE YENİ DÜZEN ARAYIŞLARI, Bursa, Turkey, 21 - 22 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Tahkim; kaynağını taraf iradesinden alan, uyuşmazlıkların yargısal yollarla çözümünü öngören yöntemlerden biridir. Tahkim yargılaması ile gaye edilen milli hukukun ve devletin yargı sisteminin taraf iradesi üzerindeki tahakkümünü kırmak veya sınırlandırmaktır. Söz konusu gaye ile hareket edilerek, 10 Haziran 1958 tarihinde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi (New York Sözleşmesi) imzalanmıştır. Ancak New York Sözleşmesi’nden sonra dahi, tahkim yargılaması ile milli hukuk ve devletin yargılama teşkilatı arasındaki çatışma devam etmektedir. Ulusal mevzuatlarda yürürlüğe giren tahkim kanunlarıyla bu çatışmaya son verilmesi amaçlanmaktadır. Peki, bazı alanlarda uluslarüstü yapılanmaya sahip Avrupa Birliği (AB) bu çatışmanın içine dâhil edilebilir mi? Diğer bir ifadeyle, tahkim yargılaması ile AB hukuk düzeni ve AB’nin denetim organı olan Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) arasında bir çatışma ya da üstünlük yarışı söz konusu olabilir mi? Bunun yanı sıra, AB’nin İşleyişine İlişkin Andlaşma (ABİİA) madde 273 uyarınca ABAD’ın bir tahkim anlaşması ile yetkilendirilmesinin hukuki sonuçları neler olabilir? Bütün bu sorular, çalışmamızın ana konusunu ve savını oluşturmaktadır. Söz konusu sorulara AB’nin kendine has özelliği çerçevesinde cevap aramaya çalışacağız.