Acil Servise Başvuran Künt Travmalı Olgularda Fizik Muayene ve Travma Mekanizmasının Tomografi Sonuçlarıyla Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Aydin M. O., Durak V. A., Armağan E.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.28, no.1, pp.54-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Künt travma ile acil servise başvuran olgularda etkin tanı ve tedavi protokolünün belirlenmesi adına Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi(ÇKBT) kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, acil servise başvuran travma hastalarında çekilen ÇKBT bulgularının geriye dönük olarak incelenmesi, fizik muayene ve travma mekanizmasının travma patolojisini ön görmede, morbidite ve mortalite tayininde etkisinin belirlenmesini içermektedir.

Acil Servise başvuran hastaların başvuru anındaki muayene bulguları ve hekim ön görüsüne göre patoloji düşünülen olgularla, ÇKBT sonucu karşılaştırıldı.

Çalışmamıza alınan 300 olgunun 236’i erkek 64'u kadındı. Hastaların %51'inde trafik kazası, %26.3’ünde yüksekten düşme, %14.7'ünde motosiklet kazası nedeni ile künt travma meydana gelmişti. Çalışmamıza alınan 300 hastanın 186'sında (%62) travma ile alakalı en az bir BT bulgusu mevcut iken, hastaların 114'inde (%38) herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Fizik muayenede düşünülmeyen ancak ÇKBT’de saptanan patolojik durumların hiçbirinin mortalite ya da morbidite üzerine etkisi olmamıştır.

Bu çalışma özellikle hastanemizde tüm vücut ÇKBT kullanımının uygun endikasyonların oluşturulması ve standart bir çekim protokolünün sağlanması için yararlı olabilir.