CLASSIFICATION AND VALUATION OF FINANCIAL ASSETS UNDER TMS 39: ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX COMPANIES’ APPLICATIONS


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, vol.10, no.21, pp.87-106, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada, Borsa İstanbul 100 endeksindeki şirketlerin finansal araçlarını TMS 39’a uygun olarak gerçeğe uygun değerle değerlemeleri ve raporlamaları konusundaki uygulamaları araştırılmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul 100 endeksindeki mali sektördeki şirketler hariç imalat sanayi, toptan ve perakende ticaret, eğitim, sağlık, spor, ulaştırma haberleşme ve depolama sektörlerindeki toplam 56 şirketin mali tabloları 2005-2012 yılları itibari ile incelenmiştir. Bunlardan, 37 şirket finansal varlıklarını gerçeğe uygun değerle değerlememiştir. 19 şirket ise, finansal varlıklarını gerçeğe uygun değerle değerlemekte ve değerleme farklarını öz kaynaklarda raporlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Finansal Varlıklar, Gerçeğe Uygun Değer, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi.