Çeşitli Candida suşlarının Amfoterisin B flukonazol ketokanozole karşı invitro duyarlılıklarının standart makrodilüsyon ve mikrodilüsyon yöntemleriyle karşılaştırılması (sözlü sunum)


AKÇAĞLAR S., ENER B.

Candida Enfeksiyonları Simpozyumu, Bursa, Turkey, 23 September 1995

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes